Programes
Nom
Línea estratègica
 
Nom del projecteAssolimentLínia estratègica
01.01 PROGRAMA DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
39%
01 PERSONES I QUALITAT DE VIDA
01.02 PROGRAMA DE CIUTADANIA, ESPAI PÚBLIC I MEDIAMBIENT
0%
01 PERSONES I QUALITAT DE VIDA
01.03 PROGRAMA DE JOVENTUT
8%
01 PERSONES I QUALITAT DE VIDA
01.04 PROGRAMA TERRITORI EDUCADOR
13%
01 PERSONES I QUALITAT DE VIDA
01.05 PROGRAMA D'ATENCIÓ A LES PERSONES, ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
46%
01 PERSONES I QUALITAT DE VIDA
01.06 PROGRAMA MODEL ENERGÈTIC TERRITORIAL
0%
01 PERSONES I QUALITAT DE VIDA
01.07 PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ CULTURAL
0%
01 PERSONES I QUALITAT DE VIDA
01.08 PROGRAMA D'HABITATGE
3%
01 PERSONES I QUALITAT DE VIDA
03.01 PROGRAMA PER A LA GESTIÓ DE LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA
70%
03 TURISME
03.02 PROGRAMA PER A LA CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC
58%
03 TURISME
03.03 PROGRAMA D'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS I FIRES
0%
03 TURISME
03.04 PROGRAMA DE MARQUETING I PROJECCIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC
0%
03 TURISME
03.05 PROGRAMA DE MILLORES URBANES
79%
03 TURISME
04.01 PROGRAMA DE CIÈNCIA I EDUCACIÓ
0%
04 SALUT INTEGRAL
04.02 PROGRAMA D'ESDEVENIMENTS DE CIÈNCIA, SALUT I ESDEVENIMENTS
0%
04 SALUT INTEGRAL
04.03 PROGRAMA D'URBANISME SALUDABL
0%
04 SALUT INTEGRAL
05.01 PROGRAMA PER A L'ORGANITZACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT
0%
05 NOVA GOVERNANÇA
05.02 PROGRAMA DE GOVERNANÇA
0%
05 NOVA GOVERNANÇA
05.03 PROGRAMA PER A LA PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE CARDONA
0%
05 NOVA GOVERNANÇA
02.01 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ I DIFERENCIACIÓ DEL CULTIU ECONÒMIC
0%
02 EMPRESA
02.02 PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DEL POLÍGONS INDUSTRIAL
0%
02 EMPRESA
02.03 PROGRAMA D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA: CONEIXEMENT, INNOVACIÓ, COOPERACIÓ I EMPRENEDORIA
0%
02 EMPRESA
02.04 PROGRAMA DE COMERÇ
0%
02 EMPRESA
P_21_Programa de gestió i dinamització dels polígons d’activitat econòmica
20%
Polígons del Montsià
P_46_Programa per a la dinamització i desenvolupament de l’òrgan de govern: “Concertació Territorial del Montsià”, entre el sector públic, el sector privat i la comunitat educativa
0%
Nou model de Governança Territorial Concertada
P_49 Programa per a la creació d’un observatori de dades socioeconòmiques.
0%
Nou model de Governança Territorial Concertada
PG_1 Programa d’edificació: rehabilitació, adaptació i reconstrucció, respectuós amb el patrimoni arquitectònic rural i el paisatge, adequat als estils de vida actuals i els nous usos.
0%
PATRIMONI D'EDIFICIS I INFRAESTRUCTURES SINGULARS.
PG_2 Programa de recuperació i creació de xarxes de camins.
0%
PATRIMONI D'EDIFICIS I INFRAESTRUCTURES SINGULARS.
PG_3 Programa per a la recuperació de murs de pedra seca i barraques de vinya.
3%
PATRIMONI D'EDIFICIS I INFRAESTRUCTURES SINGULARS.
PG_4 Programa per la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
0%
TERRITORI I PAISATGE
PG_5 Programa per a la recuperació i impuls als espais de conreu i de pastura.
0%
TERRITORI I PAISATGE
PG_6 Programa per recuperar i potenciar les espècies autòctones pròpies de la vegetació i de ribera.
0%
TERRITORI I PAISATGE
PG_7 Programa per a la creació d’espais forestals adevesats.
0%
TERRITORI I PAISATGE
PG_8 Programa de gestió de l’aigua.
0%
TERRITORI I PAISATGE
PG_9 Programa d’identificació d’oportunitats sòcio-econòmiques.
0%
ECONOMIA SOCIAL
PG_11 Programa de salut integral i espiritualitat.
0%
BENESTAR INTEGRAL
PG_12 Programa d’ecoturisme de Pau.
0%
BENESTAR INTEGRAL
PG_13 Programa Escola.
0%
EDUCACIÓ
PG_14 Programa de governança i gestió.
10%
GOVERNANÇA I GESTIÓ PARTICIPADA
PG_10 Programa per crear activitat econòmica social.
0%
ECONOMIA SOCIAL
PG_15 Programa Planifciació estratègica
10%
GOVERNANÇA I GESTIÓ PARTICIPADA
Programa Solcar: Acord territorial pel desenvolupamen local
0%
Nova governança comarcal: Democràcia participativa
Programa Mapa de participació ciutadana
0%
Nova governança comarcal: Democràcia participativa
Programa ocupació decent i cohesió social
0%
Desenvolupament local: ocupació decent i teixit empresarial ètic
Programa d'habitatge, joves i arrelament
0%
Desenvolupament local: ocupació decent i teixit empresarial ètic
Programa d'impuls al teixit empresarial existent: ètica, treball en equip i territori
0%
Desenvolupament local: ocupació decent i teixit empresarial ètic
Programa nova empresa i cooperació
0%
Desenvolupament local: ocupació decent i teixit empresarial ètic
Programa d'impuls del sector primari i economia circular
0%
Desenvolupament local: ocupació decent i teixit empresarial ètic
Programa Telecomunicacions: Persones connectades
0%
Territori Innovador
Programa Territori de camins: transport públic
0%
Territori Innovador
Programa Medi Natural i convivència amb la natura
0%
Territori Innovador
Programa mediambient i conservació de l'ecosistema
0%
Territori Innovador
Programa de millora de l'administració pública: transparència, eficàcia i servei
0%
Nova governança comarcal: Democràcia participativa
1.1 Programa per a impulsar accions formatives i de sensibilització que millorin les condicions sociolaborals i econòmiques del territori.
0%
L1: Millora de la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones
1.2 Programa d’orientació, formació i acompanyament de les persones per a la millora de l’ocupació.
60%
L1: Millora de la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones
1.3 Programa de millora de l’espai i el medi ambient.
46%
L1: Millora de la situació sociolaboral i les condicions de vida de les persones
2.1 Programa per a la diversificació i diferenciació del cultiu empresarial.
0%
L2: Estimulació del teixit empresarial i industrial per assolir un desenvolupament territorial integral
2.2 Programa per a la dinamització dels polígons industrials del territori.
85%
L2: Estimulació del teixit empresarial i industrial per assolir un desenvolupament territorial integral
2.3 Programa de suport a la cooperació interempresarial i al desenvolupament empresarial.
99%
L2: Estimulació del teixit empresarial i industrial per assolir un desenvolupament territorial integral
3.1 Programa de gestió i dinamització turística.
100%
L3: Promoció del turisme i el começ com a elements de desenvolupament local
3.2 Programa per a la creació de productes turístics basats en el potencial territorial.
0%
L3: Promoció del turisme i el começ com a elements de desenvolupament local
3.3 Programa de màrqueting i de projecció del producte turístic.
33%
L3: Promoció del turisme i el começ com a elements de desenvolupament local
3.4 Programa de suport a l'activitat comercial i a la cooperació del sector comercial i turístic.
99%
L3: Promoció del turisme i el começ com a elements de desenvolupament local
4.1Programa d’organització i coordinació del desenvolupament local supramunicipal.
100%
L4: Institucionalització i professionalització del desenvolupament local
4.2Programa de cooperació publica i privada per al desenvolupament socioeconòmic.
100%
L4: Institucionalització i professionalització del desenvolupament local
Programa d'innovació
97%
Empresa
Programa de cooperació empresarial
97%
Empresa
Programa d'atenció a les persones
0%
Persones